De ouderraad van onze school is een enthousiaste groep betrokken ouders. Zij willen een steentje bijdragen aan het onderwijs- en opvoedingsgebeuren op de school. De ouderraad werkt volledig met vrijwilligers.

Doelstelling

De ouderraad wil de samenwerking tussen de ouders en de school verbeteren. De raad bouwt zo constructief mee aan de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen. Verder betrekt de ouderraad de ouders meer bij de schoolwerking. De raad vertegenwoordigt de ouders ook als groep naar de directie en de leerkrachten. Constructief zoeken ze naar oplossingen voor mogelijke problemen. Ze verlenen hun steun aan initiatieven die de kwaliteit van de school en het onderwijs ten goede komen, ook financieel.

Werking

Bij het begin van het schooljaar gaat de ouderraad tijdens de info-avonden actief op zoek naar vrijwilligers. Heb je tijdens het schooljaar alsnog interesse gekregen? Dan ben je nog steeds welkom! De ouderraad kan altijd versterking gebruiken.

De ouderraad vergadert elke tweede maandag van de maand. Alle ouders komen daarvoor samen in de leraarszaal van De Brem. De voorzitter van de ouderraad bereidt de inhoud van deze vergadering telkens voor.  Het is een moment waarop iedereen ideeën en suggesties kan doen. De ouderraad bespreekt er ook hoe de eigen werking loopt. De directeur is aanwezig op deze momenten, als vertegenwoordiger van de school.

Elk lid van de ouderraad ontvangt de agenda van de vergadering. Na afloop krijgen ze ook elk het verslag bezorgd. Tijdens de vergaderingen bespreekt de ouderraad ook de voorbije en komende activiteiten. Het kijkt naar wat er reilt en zeilt in de school. Aan het eind is er ook een ‘variaronde’. Hierbij mag elk lid zijn of haar mening in de groep gooien.

Wil je graag meehelpen? Heb je opmerkingen of suggesties? Laat het dan zeker weten aan Caroline Janssens.