Iedereen is welkom in De Brem, een echte groene polderschool in Zandvliet. In onze kleinschalige school vinden we het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten goed samenwerken. Het schoolteam en de ouderraad zetten zich actief in voor onze school. Een leerling staat zo nooit alleen, want je kan altijd beroep doen op een uitgebreid vangnet.

In onze school kunnen de kinderen actief leren en experimenteren in een uitgestrekte omgeving. Op ons grote, groene sportveld gaan onze leerlingen zelf aan de slag in de moestuin. Ze vinden er ook een ruime leer-, speel- en beweegomgeving. We zijn ervan overtuigd dat ze zich in deze rustige en rijke leeromgeving kunnen voorbereiden op het middelbaar. We bezorgen hen alvast de juiste kennis, vaardigheden en attitudes.

Onze troeven

De Brem is een kleine gezellige school in het midden van het groen. De klaslokalen zijn ruim en licht. In de moestuin ervaren de kinderen wat ze leren over milieu, natuur en gezondheid.

Al vanaf de kleuterklas hebben we aandacht voor sociale vaardigheden en zelfstandigheid.

Brede differentiatie zorgt ervoor dat zwakke leerlingen goed geholpen worden. Sterke leerlingen krijgen op hun beurt de nodige uitdaging.

Leerling en leraar geven planten water in De Brem